Bijzonder verlof, het lijkt vaak een beetje een grijs gebied. De term kennen we allemaal, maar de betekenis en wanneer je hier wettelijk recht op hebt? Als jij het ook niet helemaal scherp hebt: wees gerust, je bent niet de enige! Gelukkig helpen we je met deze blog door de belangrijkste punten. 

In deze blog vertellen we alle ins en outs die je moet weten over bijzonder verlof.

Wat is bijzonder verlof?

Of het nu gaat om het vieren van mijlpalen in het leven, het omarmen van onverwachte wendingen of het koesteren van kostbare familiemomenten: bijzonder verlof voegt kleur toe aan ons bestaan. Deze vorm van verlof staat vermeld in je cao, personeelsreglement of in je arbeidsovereenkomst.  

Het is belangrijk om te weten dat de specifieke regels en voorwaarden voor bijzonder verlof kunnen verschillen per land, regio en bedrijf. Als werknemers doe je er goed aan om de arbeidswetgeving en interne regels van je organisatie te raadplegen. Op deze manier begrijp je als werknemer wanneer je recht hebt op bijzonder verlof en welke procedures daarvoor gevolgd moeten worden om het op te nemen.

Wat maakt bijzonder verlof anders dan gewoon verlof?

Bijzonder verlof is een vorm van verlof die wordt toegekend in specifieke situaties, die buiten de gebruikelijke vakantiedagen vallen. Het is anders dan gewoon verlof omdat het wordt verleend op basis van bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen. Bijzonder verlof heeft meestal betrekking op situaties waarin je als werknemer tijd nodig hebt om je te wijden aan persoonlijke aangelegenheden of omstandigheden die buiten je controle liggen.

Anders dan bij gewoon verlof, dien je als werknemer bij het aanvragen van bijzonder verlof, in veel gevallen een verklaring af te leggen bij de werkgever. Ook hierin kunnen de vereisten en procedures verschillen per bedrijf, afhankelijk van hun wetgeving en het beleid.

Visual Bijzonder Verlof Daywize

Een voorbeeld van bijzonder verlof

Om je een beeld te geven, delen we hier een voorbeeld van een procedure die je als werknemer kan volgen (en verwachten): 

  1. Raadpleeg het beleid van het bedrijf: Misschien wel de belangrijkste stap die je als werknemer moet uitvoeren voordat je bijzonder verlof aanvraagt. Bekijk het interne beleid van je bedrijf met betrekking tot verlof. Het kan specifieke regels en procedures bevatten met betrekking tot bijzonder verlof, inclusief de informatie die je moet verstrekken bij je aanvraag.
  2. Identificeer de reden: Zorg ervoor dat je duidelijk hebt waarom je bijzonder verlof nodig hebt. Dit kan variëren van familieaangelegenheden, gezondheidskwesties, juridische zaken tot andere specifieke situaties. Als de ‘categorie’ waar jouw situatie onder valt voor jezelf duidelijk is, dan zal dat voor jouw werkgever ook duidelijk worden.
  3. Dien een schriftelijke aanvraag in: Vaak verwacht een werkgever dat je een formele schriftelijke aanvraag indient. Hierin geef je details over de reden van het verlof en de gewenste duur.
  4. Voeg relevante documentatie toe: Afhankelijk van de reden voor het verlof kan het nodig zijn om ondersteunende documentatie bij te voegen. Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte zijn, een medisch certificaat, een uitnodiging voor een huwelijk, enzovoort.
  5. Communiceer tijdig: Dien je aanvraag op tijd in, zodat je werkgever voldoende tijd heeft om te reageren en de benodigde regelingen te treffen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf waarbij je werkt en het aantal medewerkers, is het van belang om zelf een realistische inschatting te maken wanneer je de aanvraag indient. Je wilt niet een week voor de bruiloft van je familielid horen dat je op werk niet gemist kan worden.
  6. Bespreek de aanvraag met je leidinggevende: Het kan zijn dat je leidinggevende of HR-afdeling een gesprek met je wil voeren om de details van je aanvraag te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Het is belangrijk om het bedrijfsbeleid te volgen en open te communiceren met je werkgever tijdens het proces. Neem altijd contact op met de HR-afdeling of je leidinggevende als je vragen hebt over de procedures voor het aanvragen van bijzonder verlof binnen jouw organisatie.

Wanneer heb je wettelijk recht op bijzonder verlof?

Wettelijk recht hebben op bijzonder verlof kan variëren afhankelijk van de arbeidswetgeving in een specifiek land of regio. In veel gevallen wordt de situatie vastgesteld door de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom werknemers wettelijk recht kunnen hebben op bijzonder verlof:

  • Familieaangelegenheden: Bijvoorbeeld bij geboorte, huwelijk, overlijden van een familielid, of in geval van een ernstige ziekte van een naast familielid.
  • Calamiteiten: Bij onverwachte noodsituaties zoals brand, overstromingen of andere ernstige schade aan eigendommen.
  • Bijwonen van rechtszittingen: Wanneer een werknemer betrokken is bij juridische procedures en aanwezigheid in de rechtbank nodig is.

Wat gaat er de komende jaren veranderen?

Bijzonder verlof is al jaren niet meer te vergelijken met vroeger. Een grote verandering die heeft plaatsgevonden, is de wijziging van het vaderschapsverlof. Deze ging per 1 juli 2020 in. Deze verandering in de wetgeving is bedoeld om partners meer mogelijkheden te bieden om betrokken te zijn bij de zorg voor hun pasgeboren kind. Hierdoor kan de verantwoordelijkheid voor de zorgtaken gelijkwaardiger verdeeld worden tussen ouders. Een grote ontwikkeling dus! 

Helaas beschikken we niet over een glazen bol om in de toekomst te kijken, zodat we je precies kunnen vertellen wat er op gebied van bijzonder verlof gaat veranderen… We kunnen natuurlijk wel een voorspelling doen!

Wat we verwachten, is dat we meer aandacht gaan besteden aan geestelijke gezondheid. Met een groeiende bewustwording van geestelijke gezondheid op de werkplek, kunnen bedrijven beleid ontwikkelen dat bijzonder verlof mogelijk maakt voor werknemers die “mentale gezondheidsdagen” nodig hebben. Dit om situaties te voorkomen die stress of een burn-out veroorzaken.

Daarnaast is de toenemende diversiteit en inclusie een erg belangrijke factor voor werkgevers om over na te denken. Wat we voorspellen is dat werkgevers meer aandacht gaan besteden aan de diversiteit van hun werknemers en daarbij verlofregelingen kunnen opstellen die in lijn staan met de verschillende behoeften en culturele normen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een culturele feestdag die we in Nederland (nog) niet officieel vieren, maar die medewerkers met een andere religie wel vieren.

Al met al vinden wij bij Daywize dat er nog genoeg op te bouwen is omtrent bijzonder verlof, zodat iedereen zich betrokken voelt. Werk aan winkel dus, voor overheid én werkgevers!

Hoe maakt Daywize jouw verlofproces efficiënter?

Met Daywize Cloud wordt het verlofproces eenvoudiger en efficiënter. Geen rommelige e-mails meer of spreadsheets die verloren gaan; Daywize Cloud brengt orde en duidelijkheid in het verlofbeheer.

(Bijzonder) verlof gemakkelijk aanvragen? Hierdoor wil jij de verlofmodule in Daywize Cloud afnemen:

Overzichtelijk

Alle verlofaanvragen zijn op één plek te vinden, waardoor het overzicht behouden blijft voor zowel werknemers als managers. Je hebt zicht op je verlofsaldo, historie en opgebouwde verlofdagen. Daarnaast kun je ook gemakkelijk zien of je collega’s in dezelfde periode vrij hebben gevraagd. Overzichtelijk, toch?

Toegankelijk

Met Daywize Cloud hebben werknemers en managers op elk moment van de dag toegang via desktop of mobiel. Met deze snelle communicatie verminderen we onduidelijkheden. Ideaal als je op vakantie nog een paar dagen extra erbij wilt plakken! 

Structuur

De gestructureerde aanpak van Daywize Cloud zorgt voor een geordend verlofbeheer. Alles in één database. Met een paar klikken op de knop geef je verlof aan, en zie je de status van je verlofaanvraag. Vaak hoef je zelf niet eens na te denken uit welk type bijzonder verlof je uren kan opnemen. Dat doet de software voor je!

Meer weten over de verlof module? Neem gerust contact met ons op!