Verwerkersovereenkomst

Zodra een organisatie een derde partij inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens die zij hebben verzameld, moet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst worden gesloten. Een verwerkersovereenkomst is een belangrijk document. In een verwerkersovereenkomst wordt namelijk afgesproken dat die derde partij zorgvuldig met de persoonsgegevens omspringt, en zich aan de afspraken houdt die de organisatie daarover met de betrokkenen heeft gemaakt.

Over de verwerkersovereenkomst van Daywize

Onze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op een format van ICT Waarborg en is uitvoerig juridisch getoetst aan de wetgeving door de betreffende vakjuristen en daarmee AVG / GDPR compliant. Daarnaast is deze backwards compatible met de Sub-Verwerkersovereenkomsten die wij met onze leveranciers hebben afgesloten. Wij gaan in principe dan ook niet akkoord met gewenste aanpassingen op dit document. Wij bieden onze klanten een state-of-the-art cloud service voor de ondersteuning

van de employee journey en de hieraan verbonden HR-processen. Het uitgangspunt van een dergelijke service is dat op basis van best practices en configuratie de betreffende klantomgeving wordt ingericht. De software die hieraan ten grondslag ligt is voor alle klanten gelijk en dat geldt ook voor de dienstverlening en voorwaarden daaromheen. De verwerkersovereenkomst kan door ons gewijzigd worden.

Bekijk overeenkomst

 

Onderdeel voorwaarden

Onze verwerkersovereenkomst is integraal onderdeel van de door ons gehanteerde voorwaarden. Meer weten over deze voorwaarden?