Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, “de kleine lettertjes”, zijn de voorwaarden van een bedrijf waaronder producten en/of diensten geleverd worden. De term die in de wet gebruikt wordt voor leveringsvoorwaarden is “algemene voorwaarden”.

Voorwaarden Daywize

Wij bieden onze klanten een state-of-the-art cloud service voor de ondersteuning van de employee journey en de hieraan verbonden HR-processen. Op basis van best practices en de gewenste processen worden omgevingen klantspecifiek ingericht. De software die hieraan ten grondslag ligt is voor alle klanten gelijk. Dat geldt ook voor de dienstverlening en voorwaarden daaromheen. Daywize hanteert voorwaarden die zijn toegespitst op het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van ICT. Wij hanteren de ‘NLdigital Voorwaarden’ zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en een aantal ‘Aanvullende voorwaarden Daywize’ die hier op zijn toegesneden. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden. De meest recente versie is via onderstaand document in te zien en daarna desgewenst ook te downloaden.

Co-makership & -creatie

Wij handelen volgens de principes van co-makership en co-creatie. Onder co-makership verstaan wij de opbouw van een lange termijn relatie op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen tussen jou als partner of klant en ons als leverancier. Het gezamenlijke doel is wederzijds voordeel. Co–creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle partijen invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.

De eisen die onze partners en klanten aan ons mogen stellen zijn hoog. Om hieraan te kunnen voldoen investeren wij veel tijd en geld in onze bedrijfsvoering. Er zal daarom iets tegenover die eisen moeten staan. De tegenprestatie van onze (potentiële) partners en klanten bestaat uit: een lange termijn relatie (1), een ontwikkelprogramma om het maximale uit de software te halen (2) en een set van voorwaarden waarbij de rechten en plichten van beiden partijen in balans zijn (3).

Edwin Bronts – Daywize